Բաղադրամասեր

50 գ տավարի մսին՝

100 գ ջուր,

5 գ կարագ,

աղը՝ ըստ ճաշակի

Պատրաստման եղանակը

Մի­սը լվա­նալ, մանր կտ­րատել, ջրով ե­փել մինչև փափ­կելը։

Սա­ռե­լուց հե­տո 2 ան­գամ ա­ղալ և ան­ցկաց­նել մա­ղով:

Ստաց­ված զանգվածին ա­վե­լաց­նել ար­գա­նա­կը կամ նույն քա­նա­կությամբ ե­ռա­ցրած ջուր, և ա­ղ:

Խառ­նե­լով ե­փել մինչև ե­ռա­լը և կրա­կից վերց­նե­լուց հե­տո ա­վե­լացնել կա­րագ: