Բաղադրամասեր

25 գ գազար,

25 գ խն­ձոր,

40 գ. ­Շա­քա­րա­վա­զի օ­շա­րակ,

1 մլ ­բու­սա­կան յուղ,

2 մլ­ ըն­կույզ,

Պատրաստման եղանակը

Գա­զա­րը և խն­ձո­րը լավ լվանալ, մաք­րել և քե­րել քե­րի­չով:

Դնել եռման ջրի մեջ:

Ավե­լաց­նել շա­քա­րի օ­շա­րա­կը և բու­սա­կան յու­ղը:

Կարե­լի է ա­վե­լաց­նել նաև ըն­կույ­զի քերուկ: