Բաղադրամասեր

Գա­զար՝ 10 գ.,

Կա­ղամբ՝ 30 գ. ,

Կար­տո­ֆիլ՝ 30 գ. ,

Կա­նաչ ո­լոռ՝ 5 գ. ,

Ջուր՝ 120 մլ,

Կա­րագ՝ 3 գ. ,

Պատրաստման եղանակը

Բան­ջա­րե­ղե­նը լավ լվա­նալ:

Գա­զա­րը մանր կտր­տել, շո­գե­խաշել քիչ քա­նա­կի ջրում 10 րո­պե, ա­վե­լաց­նել մանր կտրտած կա­ղամբը, կտրատած կար­տո­ֆի­լը, կա­նաչ ո­լո­ռը, ե­ռա­ցող ջուր և ե­փել մինչև պատ­րաստ լի­նե­լը։

Պատ­րաս­տի բան­ջա­րե­ղե­նը ան­ցկաց­նել մա­ղով, ա­վե­լաց­նել քիչ աղ, հասց­նել եռ­ման ջեր­մաս­տի­ճա­նի և ա­վե­լաց­նել կարա­գը։