loading...

Քաղցկեղը անբուժելի չէ․ Այն հնարավոր է բուժել օշինդրի միջոցովՔաղցկեղը անբուժելի չէ․ Այն հնարավոր է բուժել օշինդրի միջոցով


Հեղինակ ՝ Կարինե Միրզոյան 

Համահեղինակ ՝ Արմեն Միրզոյան

Հեռախոսահամար ՝ 094-509-582

 

Ինչ     է     քաղցկեղը
Օշինդր դեղաբույսը  բուժում է քաղցկեղը  հիմնովին և կատարելապես անվնաս է: Թյուր կարծիք է ձևավորվել, որ օշինդրը սպանում է չարորակ  բջիջը: Օշինդրի թուրմը չի կարող և չի  սպանում չարորակ բջջին: Նա  ազդում է նյարդային համակարգի  վրա, որն էլ իր հերթին կարգավորում  է օրգանիզմի  կենսաբանական   պրոցեսները: Փորձել  միայն  օշինդրի թուրմ  խմելով բուժվել  հնարավոր չէ: Բուժմանը պետք է նախորդի հոգեբանական նախապատրաստությունը: Հիվանդը պետք է շատ  ճիշտ  հասկանա  ինչի համար  է խմում  օշինդրի  թուրմը: Այս  հիվանդության  դեպքում  դա  ունի  շատ  կարևոր  նշանակություն: Քաղցկեղով  հիվանդ մարդուն  բուժել,  նշանակում է  ազդել  հիվանդի  հոգեբանության վրա: Տվյալ  պարագայում դեղաբույսը  օգնելու է հիվանդին  ազատվելու   ֆիզիկական լարվածությունից, այսինքն  թուլացնելու  է  հիվանդի  ներվային  համակարգը: Այդ ընթացքում  հիվանդը  պետք է կարողանա  կամքի  ուժ  դրսևորել, որպեսզի իրենից հեռու վանի  կպչուն մտքերը, իր ուղեղը  չզբաղեցնի  երկար- բարակ  մտքերով, չմտատանջվի ու  լարվածություն  չառաջացնի իր մարմնում: Նյարդային  լարվածությունը  քաղցկեղի  առաջացման  պատճառն է: Հիմա  հասկանանք  մտավոր  լարվածությունը  ինչ կապ  ունի  չարորակ  բջջի հետ:

       Քաղցկեղի   առաջացման    պատճառը : Աշխարհում  բոլոր  օրգանիզմները  կարող են  հիվանդանալ  քաղցկեղով,  դա միլիոնավոր  տարիների  էվոլյուցիայի  հետևանք է: Մարդու, ինչպես  նաև  բարձրակարգ  կենդանիների  ներվային  համակարգը  կազմված է  երկու  իրար  հակադրվող  բաժիններից: Գլխուղեղի  այն  հատվածը, որը  կոչվում է կեղև, կազմում է  ամբողջ նյարդային  համակարգի  հակադիր  փոքր  մասը: Երբ  աշխատում  են  գլխուղեղի  կեղևի  ներվային  բջիջները  այդ  ընթացքում  արգելակվում  կամ  կանգ են  առնում  ներվային համակարգի  մեծ  մասը  կազմող  ներվային  բջիջները: Երբ  աշխատում  են  զգայական  կենտրոնների   բջիջները  կամ  նյարդային համակարգի մեծ մասը,  այդ  ընթացքում  կանգ են  առնում  գլխուղեղի  կեղևի ներվային  բջիջները:

     


 Մարդու ներվային  համակարգի  մեծ մասը  կազմում են  զգայական  բջիջները, որոնք  ընկալում  են  արտաքին  աշխարհը: Արտաքին  աշխարհից  ստացած  տեղեկությունը  այդ  բջիջները  փոխանցում  են  գլխուղեղի  կեղևի բջիջներին: Գլխուղեղի  կեղևում վերլուծվում  է աշխարհից  ստացված  տեղեկությունը: Այդ  վերլուծությունը  կատարվում է  այսպես: Գլխուղեղի  կեղևի վերին  հատվածում  գտնվում  են  ներվային  բջիջներ,որոնք  հավաքում  և դասավորում  են արտաքին  աշխարհի  մասին  տվյալները:Մարդու հինգ  հիմնական զգայարաններից  այն է. հոտոտելիքի,  տեսողության,  լսողության,  համի  և  շոշափելիքի տված տեղեկությունները  դասավորվում են  գլխուղեղի  կեղևի  առանձին  բաժիններում,  բայց  շատ  սերտորեն   կապվոմ են իրար  հետ: Դրանց  կարող ենք  անվանել  հիշողության  ներվային  բջիջներ: Երբ  մարդը  սկսում է  մտածել,  դա  նշանակում  է,որ հիշողության  բոլոր  բջիջները սկսում են  տեղեկություն  փոխանցել  միմյանց: Այս  պրոցեսը  երևակայությունն է:Երևակայելով  մարդը   իր համար  նոր  մտավոր   պատկերներ  է  ստեղծում:Երևակայության   ինտենսիվ   պրոցես  է  քնած  ժամանակ   երազ տեսնելը:

     Գլխուղեղի  կեղևի  ներվային  բջիջները  չեն  աշխատի,  կամ  մտածողության  պրոցեսը չի կարող   տեղի  ունենալ ,  եթե  կանգ  չառնի   զգայական  բջիջների  կամ  զգայական  կենտրոնների  աշխատանքը: Այսինքն  զգայական  կենտրոնների աշխատելու  ժամանակ  կանգ  է առնում  գլխուղեղի  կեղևի  աշխատանքը: Զգայական կենտրոնները  մարդու  մարմնի տարբեր  օրգանները  և  հյուսվածքները  կառավարող  կենտրոններն են:Պատկերացրեք, որ  այդ  հյուսվածքների  և  օրգանների  չկառավարվելու  դեպքում  կառաջանա քաոսային  և հիվանդագին  վիճակ:

        Ներկայումս  քաղցկեղի  բուժումը   չեն  կարողանում  իրականացնել  մարդավարի  ձևով: Կա  նաև  մի  ՄԵԾ  խնդիր: Ժամանակակից  գիտությունը  պնդում  է, որ  ներվերը  ընդամենը  ներվավորում  են օրգանիզմը և  ուրիշ  ոչինչ:Գտնում են, որ օրգանիզմի համար անհրաժեշտ նյութերը ստեղծվում են սովորական բջջի մեջ գտնվող ԴՆԹ-ի պահանջով:ԴՆԹ-ի շղթան չի կարող միանգամից  լինել և՛ ինֆորմացիայի և՛ կառուցման աղբյուր: Այսինքն ԴՆԹ-ն, եթե նյութեր է ստեղծում օրգանիզմի (բջջի) համար, ապա նյութի ստեղծման տեղեկությունը պետք է ստացվի դրսից(ուրիշ տեղից): Եթե մենք չենք ընդունում այս տեսակետը, ապա պետք է ընդունենք, որ պատճառա- հետևանքային կապը ինչոր տեղ ընդհատվում է: Պատճառի և հետևանքի  շղթան  երբեք  չի  ընդհատվում, իսկ  դա  նշանակում է, որ  կյանքի  ստեղծումը  և զարգացումը  չի  ավարտվում  ԴՆԹ-ով:

          

Պարզագույն օրգանիզմները կամ  բջիջները   տրամաբանորեն պետք է ունենան իրենց արտաքին աշխարհն ընկալելու կարողություն, այսինքն ունենան զգալու կարողությունը: Զգայարանը նյութափոխանակության միջոցով տեղեկություն է տալիս ԴՆԹ-ին ճշգրիտ նյութ արտադրելու համար:Այլ կերպ լինել չի կարող: Եթե  ԴՆԹ-ն  տեղեկություն  չստանա, ապա  որպես  մշտական  գործող   «հոսքային գիծ»  կարտադրի  անվորակ  կամ  չարորակ  կենսաբանական  նյութ:

             Մարդու ներվային համակարգի զգայական կենտրոնների  բջիջները նյութափոխանակության միջոցով ինֆորմացիա են ուղարկում իրենց հարազատ հյոսվածքների բջիջներին,  ճշգրիտ կենսաբանական  նյութ արտադրելու համար: Ստացվում է,որ մարդու զգայական կենտրոնների բջիջները, եթե կանգ են առնում ու  չեն աշխատում  նշանակում է,  որ օրգանները և հյուսվածքները առողջ իմպուլսներ չեն ստանում, և  չեն ստանում նաև ճշգրիտ նյութի կառուցման տեղեկություն:

          Սովորական  պայմաններում  երբ  մարդը մտածում  է, աշխատում է գլխուղեղի կեղևը, և այդ ընթացքում  կանգ է առնում զգայական կենտրոնների աշխատանքը: Բջջի ԴՆԹ-ն չստանալով անհրժեշտ տեղեկությունը, ինքնաբերաբար արտադրում  է ոչ ճշգրիտ կենսաբանական նյութեր: Երբ կանգ է առնում գլխուղեղի կեղևի աշխատանքը սկսում են աշխատել զգայական կենտրոնները, այդ դեպքում տեղեկություն է գնում  սովորական  բջջի  ԴՆԹ-ին  արյան  միջոցով,  որն  էլ  արտադրում է նորմալ նյութ:Այդ ընթացքում ստեղծված անորակ կամ չարորակ նյութերը միաժամանակ ոչնչացվում են գլխուղեղի կեղևի հատուկ ներվային բջիջների կողմից : Այսինքն  գլխուղեղի  կեղևը  հանդիսանում  է  չարորակ  նյութի  ստեղծման  ակամա  պատճառ,  ու  ինքն  էլ  իր  վրա  է  վերցնում  նրանց   տրոհման   ու  ոչնչացման  անհրաժեշտ  գործը:

        


 Սա այն անհրաժեշտ տեղեկությունն է, որ հիվանդը կամ  նրան օգնող մերձավորը պետք է իմանա: Առանց այս պատճառն իմանալու հիվանդի մոտ վստահություն չի առաջանա և  ապրելու  համար կամքի ուժ չի դրսևորվի հիվանդի կողմից: Հիվանդը  կամքի  ուժով   պետք  է պայքարի  ապրելու  համար:

                                                                   Բուժումը

            Բուժումը պետք է կատարվի դեղաբույսի միջոցով և հոգեբանական ազդեցության միջոցով: Հիվանդի մերձավորը պետք է  կարողանա լավատեսություն ներշնչել հիվանդին, համոզել, որ հիվանդը անտեղի չմտատանջվի: Եթե հիվանդը ցանկանում է ապրել նա  պետք է կամքի ուժ ունենա չմտատանջվելու: Հիվանդը պետք է հասկանա, որ մտատանջվելու փոխարեն պետք է հանգիստ   ընդունի   պայքարի   գաղափարը  և  դրանից  բխող   աշխարհի վտանգավոր իրադարձությունները:

    Իհարկե միայն քարոզչությամբ չես կարող հիվանդին ստիպել, որ նա չմտածի, քանի որ նրա զգայական կենտրոնները կանգ են առել կամ  նյարդային բջիջները շատ  պասսիվ  են   աշխատում:  Այս   վիճակում   հիվանդը կարող է դրսևորել անտեղի լարվածություն, ջղայնություն, հիստերիաներ սարքել և այլն:

       Օշինդրի թուրմը ունի ներվային համակարգը խթանելու (թուլացնելու)  մեծ հատկություն: ՈՒզում  եմ  շեշտել  շատ  կարևոր  մի  տարբերություն:Ներվերը  խթանել  նշանակում  է  1. Թուլացած  ներվերը  թմրեցնել  և  2.  Արգելակված  կամ  թմրած  ներվերը  թուլացնել:  Եթե հիվանդը խմում է օշինդրի թուրմը այդ հատկության շնորհիվ  նրա նյարդային համակարգի զգայական մասը թուլանում  է, այսինքն սկսում է աշխատել զգայական կենտրոնի բջիջները և օրգանիզմում սկսում է ճիշտ նյութ արտադրվել և միաժամանակ ոչնչանում է անորակ կամ  չարորակ նյութը: Այս դեպքում հիվանդի մոտ առաջանում է մտավոր  լարվածության թուլացում, հիվանդը  իրեն շատ հանգիստ է զգում կարող է հանգիստ քնել և այլն:Բուժման ընթացքում հիվանդը կարող է զբաղվել սպորտով,  զբոսանքով, ազատ ժամանցով, նախասիրած գործով,  բայց ոչ մտավոր գործունեությամբ:

                                      Ինչ  չափաբաժնով  ընդունել օշինդրի թուրմը

     Եթե հիվանդի վիճակը շատ ծանր է, ապա նա կարող է ընդունել 1-2  թեյի գդալ դեղաբույսը խառնելով 100 գ  ջրին, օրական խմել  1-2 անգամ:Մեկ- երկու  օրից  արդեն ընդունել թուրմ  1  թեյի գդալ  օշինդր-1000գ  ջուր հարաբերությամբ,  օրը  3-4  անգամ:  Հիվանդի առողջացմանը զուգընթաց  պետք է պակասեցնել  ջրի քանակը: Կարելի է  3-4  օրը մեկ  ջրի քանակը 100 գրամով պակասեցնել: Այսինքն բուժման 10-15-րդ օրը հիվանդը կարող է ընդունել թուրմ, որը  կունենա հետևյալ բաղադրությունը. 1 թեյի գդալ  օշինդրը  կես լիտր ջրին: Սա նույնպես խմել օրը 3-4 անգամ, ցանկալի է խմել ուտելուց 10-15 րոպե առաջ: Թուրմը  պատրաստելու համար 1 թեյի  գդալ դեղաբույսը  լցնում  են  բաժակի մեջ  վրան  ավելացնում  են  համապատասխան  եռման  ջուր,  ու  թողնում  են, որ 10-15 րոպե  թրմվի, որից հետո  կարելի է խմել: Ցանկալի է  ամեն  օր  թարմ  թուրմ  պատրաստել:

    Տեսնելով, որ հիվանդի վիճակը լավանում է կարելի է օշինդրի թուրմը էլ ավելի խտացնել,աստիճանաբար հասցնելով 100 գրամ ջրին 1 թեյի գդալ դեղաբույս:Սա բավական ուժեղ  չափաբաժին է, կարելի  է  մեկ  շաբաթ  այդպես  խմել  և  ավարտել  բուժումը: Հետո  կարելի է ըստ ցանկության  օգտագործել:

     Եթե հիվանդությունը նոր է առաջացել , հիվանդը բավականին լավ վիճակում է կարող է միանգամից օգտագործել կես լիտրով չափաբաժին ու աստիճանաբար  10-15  օր  հետո  հասցնել 100 գրամ ջրին 1 թեյի գդալ: Որպես կանոն հիվանդությունը բուժվում է 20-30 օրվա ընթացքում:Հիվանդը լիարժեք ապաքինվում է, մտածողությունը կարգավորվում է, մտավոր և ֆիզիկական հավասարակշռությունն  է վերականգնվում  և  այլն:

     Դուք արդեն հասկացաք, որ քաղցկեղի դեպքում ուռուցքը հանդիսանում է ոչ թե որպես պատճառ, այլ հետևանք:Մարդկանց  չի կարելի քիմիաթերապիայի ենթարկել, որովհետև օրգանիզմը ունի չարորակ նյութը ոչնչացնելու իր մեխանիզմը:Պետք է հնարավորություն ստեղծել, որ օրգանիզմն  իր թերապիան իրականացնի: Ձեզ  համար  արդեն  պարզ  է,  որ  քաղցկեղը  ընդամենը  ներվային  համակարգի  ֆունկցիոնալ  խախտում  է:

   Բուժման ժամանակ հիվանդի մոտ կարող է առաջանալ նյարդային  ինչ-ինչ ցավեր,ծակոցներ, որոնք վտանգավոր չեն և խոսում են  ներվերի աշխատանքի վերականգնման մասին: Հիվանդը բուժվելուց հետո կարող է պրակտիկապես առողջ և  աշխատունակ լինել:

      Օշինդրի  խմելու  ընթացքում  չի  կարելի  օգտագործել  օղի,  ցանկալի  է  նաև  չծխել  և  ընդհանրապես  չօգտագործել  թմրեցնող  դեղամիջոցներ: Օշինդրը  ունի  թուլացնող  հատկություն և  հակադրվում  է  թմրեցնող  միջոցներին  և  կորցնում  է ազդեցությունը:

       Քաղցկեղով   հիվանդների  ուռուցքները  չի կարելի  վիրահատել,  նախ  դրա  կարիքը  չկա,  և  հետո   նարկոզը  որպես   թմրեցնող  միջոց  խթանում  է  հիվանդության   զարգացումը:

 

Այս բուժման միջոցը հայտնաբերել է Կարինե Միրզոյանը

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել  ՝ 0079857925204 կամ զանգահարեք համահեղինակ Արմեն Միրզոյանին ՝ 094-50-95-82

 

loading...
loading...
Տորթ Նեգրի Ժպիտ․ Տոնական սեղանի լավագույն տորթը (Բաղադրատոմս)

Տորթ Նեգրի Ժպիտ․ Տոնական սեղանի լավագույն տորթը (Բաղադրատոմս)

Մանրամասն
Հատուկ Ամանորյա սեղանի համար եգիպտացորենով պատրաստվող ամենհամեղ աղցանը

Հատուկ Ամանորյա սեղանի համար եգիպտացորենով պատրաստվող ամենհամեղ աղցանը

Մանրամասն
Տորթ Թռչնի Կաթ համեղ միջուկով․ Նոր համ և նոր բաղադրատոմս

Տորթ Թռչնի Կաթ համեղ միջուկով․ Նոր համ և նոր բաղադրատոմս

Մանրամասն
Միկադո, որը պատրաստվում է թթվասերով

Միկադո, որը պատրաստվում է թթվասերով

Մանրամասն
Կարմիր լոբով և մսով աղցան

Կարմիր լոբով և մսով աղցան

Մանրամասն
Վրացական շատ համեղ «Փխալի»

Վրացական շատ համեղ «Փխալի»

Մանրամասն
Աղցան ՝ քամած մածունով. Իմ ամենասիրած աղցանը

Աղցան ՝ քամած մածունով. Իմ ամենասիրած աղցանը

Մանրամասն
Թաթար բորակի. Պատրաստման ամենահամեղ եղանակը

Թաթար բորակի. Պատրաստման ամենահամեղ եղանակը

Մանրամասն
Աջիկայի պատրաստման եղանակը

Աջիկայի պատրաստման եղանակը

Մանրամասն
Ամենահամեղ փքաբլիթները ՝ պատրաստված խտացրած կաթով

Ամենահամեղ փքաբլիթները ՝ պատրաստված խտացրած կաթով

Մանրամասն
Շոկոլադե նրբագույն տորթ

Շոկոլադե նրբագույն տորթ

Մանրամասն
Կարտոֆիլով ֆրանսիական աղցան

Կարտոֆիլով ֆրանսիական աղցան

Մանրամասն
Կարտոֆիլե բաղադրատոմս ՝ ամերիկյան ձևով

Կարտոֆիլե բաղադրատոմս ՝ ամերիկյան ձևով

Մանրամասն
Հրաշալի փքաբլիթներ. Ուղղակի հալչում է բերանում. Պատրաստեք և վայելեք

Հրաշալի փքաբլիթներ. Ուղղակի հալչում է բերանում. Պատրաստեք և վայելեք

Մանրամասն
Թզի մուրաբա

Թզի մուրաբա

Մանրամասն

Բարի գալուստ

Փակել